fredag 25 maj 2018

Allmänhetens PressOmbudsman PO om "Klimatförnekare"

Allmänhetens PressOmbudsman PO Ola Sigvardsson har kommit med sitt beslut att avskriva den anmälan jag gjort angående SvDs rapportering från den vetenskapliga konferensen Climate Sense 2018, se länkar nedan.

PO motiverar sitt avslag med
 • Du är utpekad i bild.
 • Du associeras i viss mån med uppgifterna om de andra deltagarna och andra klimatförnekare.
 • Det är dock i huvudsak allmänna påståenden om klimatförnekare som grupp och Du är inte direkt kopplad till någon av uppgifterna.
 • Den publicitetsskada Du förorsakas får därför anses vara begränsad.
 • Någon allmän rätt att debattera finns inte.
De "allmänna påståenden om klimatförnekare som grupp" som PO hänvisar till innehåller följande karakteristika:
 • klimatförnekare av manligt kön, 
 • i samhällets utkant 
 • personer med auktoritära attityder, låg empati och hög dominans 
 • inte längre är i yrkesaktiv ålder 
 • kopplade till fossilindustri, auktoritära tider, nationalism och populism 
 • gräver sig allt djupare ner i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd
 • byggt hela sina liv på att vara med i verksamheter som släpper ut koldioxid.
Analys av POs skrivning:
 1. PO använder helt ogenerat och aningslöst benämningen klimatförnekare utan citationstecken i sin beskrivning och förefaller helt köpa den karakteristik av denna (förtappade) grupp som ges av SvD. 
 2. Att PO inte uppfattar benämningen "förnekare" som varande direkt kopplad till Förintelsen är fullständigt häpnadsväckande. Eller förstår PO kopplingen mycket väl, men anser att den är helt adekvat.  
 3. PO medger att jag orsakats "publicitetsskada" genom att jag "i viss mån" associeras med gruppen "klimatförnekare", men PO anser denna skada "är begränsad". Att bli associerad med Förintelsen skulle alltså bara innebära "begränsad" skada. 
 4. PO säger (helt häpnadsväckande) att någon "allmän rätt att få debattera finns inte". Inte heller att kunna få bemöta SvDs beskrivning av klimatmötets alla välrenommerade vetenskapsmän som "klimatförnekare"  med förskräcklig karakteristik.
Vi ser en PO som går helt i ledband med svensk stormedia mot målet att utrota alla "klimatförnekare" och få stopp på all debatt som inte stödjer rådande agenda att leda Sverige in det fossilfria paradiset. Det kan man kalla Förintelse.

Naturligtvis kommer jag att överklaga. Kanske finns det någon person i systemet med hjärna och hjärta. Det räcker med en.

Min Anmälan
POs Beslut

onsdag 23 maj 2018

Unik Svensk Klimatpolitik: Regeringen Räddar Avpolleterade Klimatforskare

DN meddelar idag under rubriken Regeringen erbjuder amerikanska klimatforskare jobb i Sverige:
 • Sveriges regering gör som Frankrikes president Macron och erbjuder nu forskningsplatser till amerikanska klimat- och miljöforskare. Anledningen är USA:s kraftiga nedskärningar inom klimatområdet. 
 • Vi måste säkra klimatforskningen, säger Isabella Lövin (MP) och fortsätter:
 • Vi ser med oro på att den amerikanska administrationen har nedprioriterat klimat kraftigt och planerar att skära ner på klimatforskning och klimatövervakning.
Sveriges Regering skall alltså rädda världen från undergång i värmedöd från användning av fossil energi allt i enligt med det uppsatta målet att Sverige skall vara ett fossilfritt välfärdssamhälle 2040, som en modell för den övriga världen. 

Nästa steg är att ta emot en våg av avpolletterade klimatforskare från Tyskland, när nu Energiwende går mot sin logiska upplösning som kollektivt vansinne. 

Med så många duktiga klimatforskare i Regeringens tjänst skall nog målet för Sverige kunna uppnås, medan den övriga världen inklusive dess många fattiga icke-svenskar går en annan icke fossilfri bättre värld tillmötes.

PS För att nå målet av ett fossilfritt Sverige kommer vedeldning i stor skala att återinföras (eftersom det anses koldioxid-neutralt med noll netto-utsläpp i det långa loppet), och så var det ju också som Sverige värmdes före den industriella revolutionen med alla dess följder. Konsekvenserna av vedeldning i stor skala utreds av Christer Booker i MailOnline:
lördag 21 april 2018

Att Dela ut Nobelpris eller Inte


Den samlade kompetensen hos Svenska Akademien

Nobelpriset har länge skänkt glans till svensk vetenskap och litteratur genom att låna prestige från pristagare till de som utser pristagare.

Att som författare skriva det verk som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning enligt Nobels testamente, är en sak som är nog så svår. Men att rätt förstå att just detta verk är det utmärktaste, är ännu svårare och ännu mer beundransvärt, och det är precis vad Svenska Akademiens ledamöter har lyckats med så utomordentligt väl under mer än hundra år.

Detsamma gäller Vetenskapsakademien som genom att dela ut Nobelpris i Fysik och Kemi kan sägas äga den högsta vetenskapliga kompetensen på denna planet, för att inte tala om Karolinska Institutet.

Men det finns en skörhet i denna syn, som så genomsyrat vår svenska självbild, där så att säga skuggan fått äga samma dignitet och färg som originalet, eller kanske till och med snäppet bättre.

Om skuggans gråhet plötsligt, i likhet med Kejsarens nakenhet, uppenbaras för de som betraktar genom att skuggan själv börjar krumbukta sig till snedsprång, då faller illusionen och det sker snabbt.

Och då kan inte längre några Nobelpris delas ut , för vem vill utses till pristagare av sådana som begriper föga?

Så resonerade den världsberömde matematikern Grigori Perelman när han tackade nej till både Fields Medal och Clay Millennium Prize, med motiveringen att priskommitten begripit alltför lite.

PS1 Ett mått på Svenska Akademiens samlade kompetens av idag kan avläsas i det Pressmeddelande som Akademien skickade ut 20 april, vilket är en hopplös röra av dunkla motsägelser, platta vilseledanden och tomma urskuldanden, uppenbarligen skriven av inhyrd PR-konsult fjärran från Akademiens främsta uppgift att arbeta för svenska språkets "renhet, styrka och höghet", dvs. dess klarhet, uttrycksfullhet och anseende.

PS2 Dagens Nyheter meddelar 25 april  att Nobelstiftelsen överväger att låta inställa Nobelpriset i litteratur 2018.

torsdag 12 april 2018

SR Ger Röst åt Klimatskeptiker

Sveriges Radio P1 Studio Ett tar idag upp 2 nya forskningsrapporter som påstår att Golfströmmen på senare tid något försvagats, detta pga av isavsmältningen från Grönland, och som därmed sänder larmsignalen att om Golfströmmen helt stannar av, så skulle det ha potentiellt oerhörda konsekvenser (inte minst för svenskar och norrmän).

Det anmärkningsvärda är nu att Sveriges Radio låter klimatskeptiker prof Anders Stigebrandt, oceanograf vid Göteborgs Universitet (vetenskapen är inte enig om klimatlarmen), komma till tals och säga att avsmältningen från Grönland är alldeles för liten för att kunna ha någon effekt på Golfströmmen och därmed avfärda larmet: Helt orimligt!

Reportern  kämpar på och försöker blåsa liv i den svaga larmsignalen, men Stigebrandt står på sig:
Larmet oseriöst!

Innebär detta en förändring av SRs policy, som under de senaste 10 år i allt strängare former portat klimatskeptiker? Snart kanske en forskare som Nils-Axel Mörner också får komma till tals i radio, och TV.

Kanske jobbar redan Uppdrag Granskning med en ordentlig genomlysning av klimatalarmismens sanna natur? Om inte, uppmanas Janne Josefsson härmed att sätta igång! Ingen uppgift kan vara viktigare, då det gäller den mänskliga civilisationens överlevnad.

onsdag 11 april 2018

Tove Lifvendahl vid Skiljevägen: Censur?

Betrakta följande fakta:

1. Tove Lifvendahl är politisk chefredaktör på SvD. 

2. SvD för en uttalad kampanj för CO2-hypotesen om farlig global uppvärmning från användning av fossil energi. SvD för en aktiv kampanj mot vetenskap som inte stödjer CO2-hypotesen, där det senaste uttrycket är rapporteringen från Climate Sense 2018 och åtföljande censur och baktalande, enligt presentation hos Klimarealistene samt föregående blogg-post SvD Censurerar Kunskap: Varför?   

3. År 2009 gav Lifvendahl ut boken Sedelärande berättelser från förr med historien Kejsarens Nya Teori som visar att de som tror på CO2-hypotesen är lika korkade som de som inte ser att kejsaren är naken. En mycket välskriven berättelse i sanningssägande god satirisk tradition. Läs!

4. Brevet till chefredaktör Fredric Karen i föregående post ha nu också skickats till Lifvendahl med samma frågor att besvara.

Här står då Lifvendahl inför en skiljeväg: 
 • Skall SvD fortsätta sin censur av vetenskap som inte stödjer CO2-hypotesen?
 • Skall SvD publicera en faktaredovisning från Climate Sense 2018?
Det skall bli synnerligen intressant att se vad Lifvendahl väljer, vilket naturligtvis kommer att rapporteras här...Har Tove kvar insikten från 2009 eller har den fått böja sig för SvDs policy?
tisdag 10 april 2018

SvD Censurerar Kunskap: Varför?

Hos Klimarealistene finns idag upplagt en debattartikel insänd till SvD av mig och Nils-Axel Mörner med titel SvD Censurerar Kunskap: Varför? Läs och begrunda! Se även News Voice rapportering.

Med anledning av SvDs reaktion på våra debattartiklar med koppling till Climate Sense 2018 har vi idag skickat följande brev till chefredaktör SvD Fredric Karlen:

Till chefred SvD Fredric Karen

Angående Censur av Kunskap: Varför?

Den 16-17 februari avhölls den vetenskapliga konferensen Climate Sense 2018 i Mölndal. Program och föredrag finns på hemsidan för den vetenskapliga sammanslutningen Klimarealistene (se nedan), som tillsammans med nätverket Klimatsans och Klimatupplysningen var arrangör.

Den 3 mars gav SvDs klimatreporter Jenny Stiernstedt en stort uppslagen 3-sidig rapport från konferensen:


som i stort var en ad hominem attack med avsikt att misstänkliggöra konferensens föreläsare och deltagare utan att alls redogöra för den vetenskap som presenterades.  

Den 7 mars inskickades till SvD Debatt en artikel undertecknad av konferensens ledande deltagare med avsikt att kompensera för det bristande sakinnehållet
i SvDs långa artikel. 

Vår debattartikel refuseras av debattredaktör Carina Stensson efter en tid utan annan motivering än att vi som utsatts för SvDs personangrepp “inte har någon självklar rättighet att komma med på debattsidorna”.

Vi undertecknade skriver så 9 april en ny debattartikel under titeln “SvD Censurerar Kunskap: Varför?” där vi mot en bakgrund av klimatfrågans stora betydelse frågar varför SvD i sin rapportering väljer bort vetenskapen för osakliga angrepp på person. 

Den nya debattartikel refuseras omgående av Carina Stensson nu med motivering att “debattredaktionen är inte rätt forum för kritik riktad till andra avdelningar/artiklar på tidningen”.

Vi möts alltså av en Kafka-värld där SvD står över varje form av kritik eller diskussion vad gäller sin rapportering. SvD kan misskreditera och censurera utan möjlighet till rättelse.
Vi anser inte detta vara förenligt med god pressetik.

Innan vi låter andra tidningar ta upp SvDs censur och missrapportering och vi vänder oss till Pressombudsmannen, ber vi Dig i Din roll som chefredaktör att 
läsa om konferensen på Klimarealistenes hemsida:


samt läsa debattartiklar 1 2  och refuseringar 1 2 som bifogas nedan. 

Därefter ber vi Dig besvara följande frågor:

1. Har SvD givit en korrekt saklig rapportering från den vetenskapliga konferensen utan insinuanta personangrepp?

2. Varför tillåter inte SvD någon form av bemötande av missvisande rapportering?

3. Är Du villig att ändra debattredaktionens beslut och låta publicera våra artiklar?


Hälsningar

Claes Johnson prof em tillämpad matematik KTH 
Nils-Axel Mörner docent, prefekt för Paleogeofysik & Geodynamik vid SU (1991-2005)


onsdag 4 april 2018

CO2: Warming or Cooling or Nothing?

Fred Singer has new post on the fundamental postulate of climate alarmism as a global temperature increase of 3 C upon doubled atmospheric CO2 as predicted by climate models.

Fred starts from the poor  correspondence between climate models predicting warming and observations of no warming, and asks the question if in fact more CO2 may have a cooling rather than warming effect.

Fred then brings in the customary elements of an Atmospheric Lapse Rate ALR and an "Effective" Altitude EA for emitting Outgoing Long Wave Radiation (OLR) from CO2, and notes a warming effect if EA lies in the troposphere and a cooling effect if EA lies in the stratosphere, assuming ALR stays the same.

Altogether, Fred's discussion shows a that it is not written in stone that CO2 has a warming effect:
 • Such is the power of group-think that even experts, with some exception, find the idea that CO2 might cool the climate difficult to accept.
Here the exception may include myself, even if I may not count as an expert, with message that the effect on global temperature of a bit more CO2 as an atmospheric trace gas, is not measurable. 

It thus may well be impossible to experimentally determine warming or cooling and the whole question of CO2 warming will only be of concern interior to climate models, which tell nothing about real climate.

This connects to a discussion I had with Fred in 2011 on the question:

onsdag 28 mars 2018

The Unfinished Quest for the Meaning of Quantum MechanicsThe new book What Is Real: The Unfinished Quest for the Meaning of Quantum Mechanics by AdamBecker gives yet another account of quantum mechanics still in a state of deep confusion 100 years after its conception:
 • Thus, nearly a century after quantum theory was first developed—after it has thoroughly altered the world and the lives of every single human in it, both for better and worse—we still don’t know what it’s telling us about the nature of reality. This thoroughly strange story is the subject of this book. This is an astonishing state of affairs, and hardly anyone outside of physics knows about it. 
 • Quantum physics works, but ignoring what it tells us about reality means papering over a hole in our understanding of the world—and ignoring a larger story about science as a human process. Specifically, it ignores a story about failure: a failure to think across disciplines, a failure to insulate scientific pursuits from the corrupting influence of big money and military contracts, and a failure to live up to the ideals of the scientific method. And this failure matters to every thinking inhabitant of our world, a world whose every corner has been reshaped by science. 
 • But why should anyone else care? After all, quantum physics certainly works. For that matter, why should physicists care? Their mathematics makes accurate predictions; isn’t that enough?
 • So what is real? Pilot waves? Many worlds? Spontaneous collapse? Which interpretation of quantum physics is the right one? I don’t know. 
 • Every interpretation has its critics (though the proponents of basically every non-Copenhagen interpretation are usually agreed that Copenhagen is the worst of the lot). 
 • Somehow, something is going on in the world that is related to the mathematics of quantum physics. There is a correct interpretation, though it may not be any of the ones that we have yet.
 • Simply dismissing the quantum world as a convenient mathematical fiction means we aren’t taking our best theories of the world seriously enough, and we are hobbling ourselves in the search for a new theory. 
 • Stating that the conclusions of the Copenhagen interpretation are “inevitable” or “forced upon us by the mathematics of the theory” is simply wrong. 
 • It is not true that it’s meaningless to talk about reality existing independently of our perceptions, that we must think of the world solely as the subject of our observations.
 • The Copenhagen interpretation, with its vagueness, its seeming promise of a fundamental role for human consciousness, and its bevy of internal contradictions, has turned quantum physics into a wellspring of purported scientific support feeding a constant river of New Age nonsense and junk pseudo-science.
So there we have it: New Age nonsense and junk pseudo-science and other evils are rooted in the fact that quantum mechanics does not describe a reality existing independent of observation, but something else which is beyond human understanding.

In this state of no hope I suggest that you take a look at a new approach named Real Quantum Mechanics also presented in blog posts under the label RealQM.

In short, Real Quantum Mechanics offers a new type of Schrödinger equation as a free boundary problem i three space dimensions which has a direct real physical meaning. This is to be compared with the standard multi-dimensional Schrödinger equation, which can only be given a non-real non-physical statistical meaning and which is the origin of the confusion.torsdag 22 mars 2018

Dyster Klimatalarmism vs Hoppfull Framtidstro

Hoppfull Partisekreterare med Hoppfullt Budskap.
Miljöpartiets partisekreterare Amanda Lind meddelade svenska folket i SVT Aktuellt igår att Miljöpartiet kommer att  vända sin dystra alarmistiska valparoll Klimatet Kan Inte Vänta till ett motsatt glatt hoppfullt budskap:
 • Vill skall sticka ut ett mer hoppfullt budskap i debatten.
 • Jag vet att det är efterlängtat av väldigt många.
 • Väljarna vill se ett parti som står för framtidstro, och det gör Miljöpartiet. 
När inte ens Miljöpartiet längre vill frambära hotet om undergång till folket, då är snart klimatalarmismens saga all. 

Ännu bättre: Den dag Miljöpartiet går ut och säger sanningen att koldioxidhotet är överdrivet och att därför fortsatta flygresor till Thailand skall vara möjliga, kommer partiet att klara 4% spärren med råge och kanske till och med bli statsbärande. Men med det motsatta budskapet att Klimatet Kan Inte Vänta, är det nog kört. 
måndag 19 mars 2018

SMHI:s Klimatmodeller: Extra Känsliga för Koldioxid med Förstärkt Växthuseffekt

SMHI:s klimatmodell som möjliggör (ganska) säker prediktion av snöfall 50 år framåt i tiden.

DN går idag ut med ett stort uppslag under rubriken Så blir den svenska vintern i framtiden:
 • Hur kommer vädret att se ut om 50 år? Frågan är speciellt angelägen när kylan hugger tag i Sverige och våren känns långt borta. Enligt prognoser från SMHI:s Rossby Centre väntar stora förändringar i det svenska vinterklimatet.
Prognoserna bygger på s k klimatmodeller:
 • Klimatmodellerna som forskningen på Rossby Centre utgår ifrån har utvecklats i över 20 år och inkluderar scenarier för Sverige, Europa och i viss mån klimatprognoser i ett globalt perspektiv. 
 • En del av klimatmodellerna är extra känsliga för ändringar i atmosfärens koldioxidhalt, vilket kan påverka prognosernas resultat. Det kan alltså innebära olika utslag beroende på hur växthuseffekten artar sig.
En svårighet är att modellerna inte idag kan kalibreras mot framtida mätningar: 
 • Vi har en ganska bra förståelse för växthuseffekten, men att den ändrar klimatet över tid innebär problem i vårt arbete med modellutvärdering. Det betyder att klimatet vi försöker säga något om 50 år i framtiden inte är detsamma och för det framtida varmare klimatet finns i dag inga mätningar som vi kan testa modellerna mot. Vi vet inte exakt hur mycket klimatsystemet kommer att svara på höjda halter av koldioxid, säger Erik Kjellström.
Vi förstår att klimatmodellerna är extra känsliga för koldioxidhalten, men inte kan kalibreras mot framtiden och att man därför inte vet hur klimatsystemet kommer att reagera. Men det hindrar inte att man kan göra ganska precisa förutsägelser:
 • Trots osäkerheten kring hur den förstärkta växthuseffekten kommer att påverka klimatet regionalt säger Erik Kjellström att det mesta pekar på att svenska vintrar kommer att bli kortare i framtiden.
 • Man kommer fortfarande kunna åka skidor i Norrland om 50 år, dock inte lika ofta som i dag.
 • Det kommer innebära mer halka och fler krockar på grund av att man inte är van vid halt underlag, sådant som norrlänningar kan tycka att vi sörlänningar är dåliga på.
 • Vintersäsongen blir kortare med färre snökanoner, men när de väl kommer kan inte jag utesluta att de blir kraftigare, avslutar han. 
Vad skall man säga om detta sammelsurium i sann Grönköpingsanda: Extra känsliga klimatmodeller med förstärkt växthuseffekt, som mycket väl medger att snöstormarna kan bli kraftigare och att även kommande generationer av sörlänningar måste se upp med halka. 

Ännu en triumf för den svenska klimatmodellen!

PS SMHI meddelar att i år är våren kraftigt försenad, och kommer så att förbli till den dag den äntligen inträder, då den kommer att meddelas att ha inträtt ca 10 dagar tidigare än normalt, allt enligt SMHI:s klimatmodell.

onsdag 7 mars 2018

Föredragen från Climate Sense 2018 som Video

Nu finns föredragen från Climate Sense 2018 tillgängliga i videoform hos Klimatrealisterne, inklusive mitt eget.

Utmärkta presentationer, väl värda att ta del av!

tisdag 6 mars 2018

Är (Klimathots)Skeptiker Inte Överens?

Per Welander som representerar Klimatupplysningen säger i intervju i SvD under klimatkonferensen Climate Sense 2018, att
 • Någon gemensam syn på forskningsläget har inte "klimathotsskeptikerna".
 • Det är inte fel att vara oense inom en organisation heller. Men vi slåss inte. Vi är vetenskapligt lite oense.
Jag har bett Per, som kommentar till Pers rapport från Climate Sense 2018 på Klimatupplysningen, utveckla denna utsaga och tala om vad det är som skeptiker inte är överens om.

Naturligtvis är det så att om skeptiker ägnar sig åt att (mest) träta inbördes, så försvagar det skepticismens röst. 

Det skall alltså bli intressant att höra vad Per nu anför som meningsskiljaktigheter skeptiker emellan. Det kan väl inte vara den gamla "återstrålningen" som spökar?

Här är meningsutbytet på Klimatupplysningen:

Claes:

Per, enligt SvD säger Du: ”Någon gemensam syn på forskningsläget har inte ”klimathotsskeptikerna”. Vad är det som skeptikerna inte är överens om?
Att påstå att skeptikerna inte är överens, är mumma för alarmister, eller hur?
Per:

Claes Johnson #32: Jag håller inte med dig. Jag berättar vad jag tror är sanningen och det anser jag inte gynnar alarmisterna.
Jag sa också i meningen efter att ”Vi är vetenskapligt LITE oense” (min kursiv.). Det som förenar klimathotskeptiker är att vi inte tror på stora delar av IPCC:s rapporter. Likaså tror vi inte att vi med stor säkerhet vet att mänskliga utsläpp kommer att orsaka en stor uppvärmning. . Vi anser också att media och politiker grovt förvanskar vetenskapen. 
Men vi har inte alla svar om hur klimatet drivs. Vetenskap innebär att testa nya hypoteser, granska dessa och eventuellt falsifiera hypotesen. Bland skeptikerna är vi inte helt överens om hur mycket solen påverkar, kosmiska strålningen och koldioxiden utan återkoppling. Vi vet inte säkert. Det finns de av skeptikerna som säger att koldioxiden har noll påverkan, andra att det har en modest påverkan.
Vi har inte all kunskap om klimatet. Långt ifrån. Att testa nya hypoteser driver oss framåt. Och ju mer kunskap vi får desto lättare blir det att tydligt falsifiera alarmisterna. Kanske redan innan verklighetens klimat gjort alarmisterna till åtlöje.

Claes:

Per, på min fråga om vad det är som skeptiker inte är överens om, svarar Du att det finns osäkerheter som ingen vet svaret på. Men det innebär väl inte att skeptiker är oense? Man kan väl inte vara oense om något som är oklart, utan man delar väl istället uppfattningen att det är oklart? Och då är man väl inte oense?
Du tror inte det skadar skeptikernas sak om man trumpetar ut att skeptiker är oense.
Hur resonerar Du för att komma till denna slutsats?
Min erfarenhet är att skeptiker i Sverige, inte minst Klimatupplysningen, ägnar en massa kraft åt internt käbbel, vilket skadar saken. Jämför med Klimatrealisterne i Norge, som inte håller på med sånt trams. Eller hur ser Du på saken? Finns det något hos Klimatrealisterne som vi i Sverige skulle kunna ta efter?
(PS det där med LITE oense har bortfallit i SvD intervjun, och det visar väl faran med att snacka om att skeptiker inte är överens?)

Per:

Claes Johnson #35: Du bidrar just nu till interna käbblet på Klimatupplysningen. Men nu är vi utanför dagens ämne så vi slutar debatten här och nu.
Det finns säkert saker vi och även Klimarealistene kan bli bättre på. Men vi tar vår diskussion på annan plats än i kommentarsfältet.
Claes slutkommentar: Ja, där ser man hur svårt det är att få till en meningsfull dialog med Klimatupplysningen. Synd på så rara ärtor.

lördag 3 mars 2018

SvDs Osakliga Infama Rapportering från Climate Sense 2018

Så kommer då till slut Jenny Stiernstedts med sin rapportering från Climate Sense 2018 och riktar ett  dråpslag på hela 3 sidor i SvD för att få stopp på den vetenskapliga, samhälleliga och politiska analys av koldoxidalarmismen, som utgjorde konferensens ämne:
 • Träffar jag bara personer som inte längre är i yrkesaktiv ålder, som finner sig själva i samhällets utkant?
 • Ett hundratal individer som förnekar etablerad klimatvetenskap – vad spelar det för roll? De är ju ändå utdöende...
 • Flera av deltagarna i Mölndal gräver sig allt djupare ner i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd.
 • Många av klimatförnekarna har byggt hela sina liv på att vara med i verksamheter som släpper ut koldioxid.
Maken till oseriös journalistik hittar man inte ens i sämsta kvällspress. Jenny har inte begripit något av all den information och vetenskap som presenterades. Men det behövs inte eftersom den nidbild hon presenterar bara representerar hennes egen förutfattade mening om ovidkommande saker, som formats efter total förnekelse av vetenskap. Hur kan SvD publicera sådan tendentiös, osaklig, illvillig (man skulle kunna säga satanisk) sörja? Men Jenny har uppenbarligen ledningens fulla stöd:
 • Jag säger att jag är helt övertygad om att jag kommer att få behålla mitt jobb.
Men varför ägna 3 sidor åt denna fördömda grupp "i samhällets utkant", i klass med Hells Angles?

Jo, det kommer att framgå av den replik som SvD nu måste publicera. Koldioxidalarmismen är i fritt fall och vad vi ser är bara ett förtvivlat försök att stoppa det som inte längre går att stoppa.

Men vem har då talat om för SvDs ledning vad som önskas på pränt? (Jo, det är tydligen Schibstedt som har koldioxidalarmsim som agenda, men varför?)

Läs repliken när den kommer! 


tisdag 27 februari 2018

Klimatalarmism: Häxprocess eller Valfråga

Moderate riksdagsmannen Jan Ericson som besökte klimatkonferensen Climate Sense 2018 har fått löpa gatlopp i parti och media, vilket Jan beskriver på sin blogg:
 • Att en riksdagsledamot besöker en konferens för att lyssna på åsikter i klimatdebatten som avviker från "mainstreamlinjen" och prata med väljare blev alltså en riksnyhet. 
 • Med en tydlig underton av "skandal". För mig är detta det ultimata beviset på hur enkelspårig klimatdebatten är i Sverige. Tydligare kan det knappast bli. 
 • Slutsatsen är att dagens upplevelse blev en nästan skrattretande tydlig illustration av hur smal åsiktskorridoren är i klimatfrågan (det är ungefär som i migrationsfrågan för 4-5 år sedan).
 • Det har nästan blivit en religiös övertygelse för många, inte minst i media. 
 • Om vi hade haft häxprocesser i Sverige hade jag nog tveklöst blivit föremål för en sådan och bränd på närmaste bål. 
 • Det som hänt idag gör mig bara ännu mer övertygad om att debatten måste breddas. Inget är helt svart eller vitt och det finns faktiskt nyanser även i klimatfrågan. 
 • Även om man uppfattas som en kättare som svär i klimatkyrkan så fort man andas om minsta avvikelse från det som accepteras i åsiktskorridoren.
Det finns alltså en svensk riksdagsman som genomskådat klimatalarmismens natur och mekanismer. Och Jan säger att han inte är ensam: 
 • Från allmänhet, moderata väljare och en del politiska kolleger (i flera partier) har det samtidigt kommit förvånansvärt många uppmuntrande ord. Min känsla är att människor överlag är betydligt mer skeptiska i klimatfrågan än vad man kan tro av media.
Vad vi här bevittnar kan mycket väl vara början på en tillnyktring från klimatalarmismens berusning som gripit politiker och media i marsch mot ett nytt skönt fossilfritt samhälle.  Jan förstår och han är inte alls ensam och folket är skeptiskt.

Jan säger vid samtal under konferensen att klimatfrågan ligger på plats 10 bland väljares preferenser och därför inte kan vara av större intresse inför valet. 

Men kanske Jans erfarenheter tvärtemot visar att klimatfrågan kan bli en vinnande profilfråga för ett parti som söker väljare. Om folket är skeptiskt så kanske också något parti skulle så vara.

Det parti som på goda grunder ifrågasätter nödvändigheten av de enorma uppoffringar som det fossilfria samhället kräver, kanske skulle få lite extra väljare.  Eller vad säger Jan?

Åtminstone, skulle man väl enligt gammal god svensk tradition kunna tillsätta en stor parlamentarisk utredning där klimatfrågan får en bred genomlysning, och speciellt den vetenskaplig grunden granskas ingående?

Nyheter24 skriver under rubriken Moderat besökte konferens för klimatförnekare:
 • Jan Ericson, riksdagsledamot för Moderaterna, förklarar sin syn i miljöfrågan. Han anser att det är för mycket fokus på koldioxiden.
Läsarna kan ange om de håller med Jan eller ej med f n följande ställning Ja (57 st) Nej (1 st).

Jag tror att Jan kan ha hittat rätta valfrågan, om han vill få väljarstöd! 

Rösta själv!

onsdag 21 februari 2018

Klimatupplysningens Stämma Beslutar att det finns "Back Radiation"

Fredrik Malmquist tar ånyo på Klimatupplysningen, nu med utgångspunkt från mitt föredrag vid Climate Sense 2018, upp frågan om "back radiation" (klimatalarmismens och "växthuseffektens" grundbult) i Öppen Tråd 1 och Öppen Tråd 2.

Som vanligt rusar expertisen hos Klimatupplysningen med Lennart Bengtsson och Ingemar Nordin i spetsen till storms mot min grundliga matematisk-vetenskapliga analys, som visar att "back radiation" är enkom fiktion grundad på en misstolkning av Planck's strålningslag. Fredrik skriver i kommentar 2 på Tråd 2:
 • Stämman var ganska överens om att återstrålning trots allt existerar. 
 • En foton från en kall kropp kan ju inte veta om resan skall sluta i en varmare eller kallare kropp resonerar man.
Så har då stämman i konsensus kommit fram till (kanske efter omröstning) att mina argument är nonsens, naturligtvis utan att alls ta del av dem på något egentligt vis, och då bara med hänvisning till att en foton kan ju inte veta var dess resa skall sluta. 

Men detta har ju ingenting med upplysning och fysik att göra, bara barnslig förvillelse. Varför ägnar sig då Klimatupplysningen i kontraproduktiv anda åt att försvara klimatalarmismens grundbult i form av "back radiation" när den inte finns redovisad i den vetenskapliga litteraturen? Bara som konsensusbeslut på en stämma. Jämför med föregående post.

Kanske någon kan förklara detta för mig?


Groupthink of Global Warming Alarmism Shattered

Global warming alarmism from the use of fossil fules has taken its grip of Western countries in a wave of groupthink with the following characteristics, as presented in the excellent study Global Warming, a case study in groupthink by Christopher Booker, recalling the three rules formulated by Irving Janis in Victims of Groupthink from 1972:
 • belief not based on reality, hard to disprove
 • consensus replaces factual evidence
 • chase of "deniers" or "heretics" questioning the belief.
Booker ends his study with the following prediction:
 • But the groupthink driving both that belief itself and the political response to it has always essentially been centred on those countries of the Western world, which not only originated the panic over global in the first place, but have remained its main drivers ever since. 
 • Indeed, it is precisely this fact which is now turning out to be the crux of the whole story.
Yes, the crux is that global warming alarmism is groupthink of people in Western countries (but not all) and certainly not in the rest of world, where the use of fossil fuels will continue to rise to lift people out of poverty.  The disintegration of the Western groupthink of global warming started with the retreat of the US from the Paris agreement, somehow emerging from a Trumpian gut feeling that the agreement was unfair. 

With a cynical (realistic) view it may seem that Western politicians once launched the fossil fuel scare with a (maybe unconscious) agenda to prevent developing countries to take their bigger share and develop and take over the world scene. 

The Paris agreement shows that this prevention does not work. Even worse, putting emission limits only for Western countries will speed up rather than slow down the decline of the West. When this understanding enters the minds of Western politicians, as it did with Trump, fossil fuel alarmism will be over (and then be replaced by a new scare with som other hidden agenda).  It may not take very long... 

söndag 18 februari 2018

Climate Sense 2018

Klimatmötet Climate Sense 2018 är nu avslutat (med mitt bidrag här). Mötet samlade över 130 deltagare från Sverige, Norge och Danmark kring den viktiga uppgiften att demaskera den koldioxid-alarmism som pumpas ut av politiker i symbios med stormedia och storfinans och som utpekar användning av fossil energi som det stora hotet mot mänskligheten.

En alarmism som format det av alla partier omfattade politiska målet av en "total omställning" till ett "fossilfritt samhälle" till år 2050, mot en bakgrund av att idag 80% av energiförsörjningen globalt utgörs av fossil energi.

Presentationerna behandlade den bristfälliga och missvisande vetenskapliga grunden för denna alarmism och det ekonomiska och samhälleliga vansinnet att söka uppnå målet, samt alarmismens rötter och profitörer.

Mediabevakningen av detta historiska möte var skral: MölndalsPosten verkade ge en liten rapportering bakom betalmur och SvDs klimatalarmistiska reporter Jenny Stiernstedt var där första dagen, men har ännu inget skrivit. För Jenny måste mötet ha upplevts som en kalldusch, om hon lyssnade.

Under alla förhållanden upplevdes mötet som en klar framgång i sanningens tecken och ett nytt möte i Oslo planeras inför nästa år.

Mötet samlade få unga, vilket kan ses som ett uttryck för den effektiva indoktrinering i klimatalarmism som skolan levererar. I detta avseende fungerar alltså skolan utomordentligt väl.

För reportage i bloggosfären se Frihetsportalen dag1 och dag2

måndag 12 februari 2018

Anti-Interpretations of QM

Quantum mechanics QM was formed nearly 100 years ago as the modern physics of atoms and molecules taking the mathematical form of Schrödinger's equation.

But the question of the interpretation of QM as the meaning of solutions of Schrödinger's equation in physical terms, has remained without an answer,  despite heroic efforts by the sharpest of minds.

The Reference Frame takes up the question in a recent post stimulated by the following summary of the situation by Scott Aronson:
 • As for Copenhagen, I’ve described it as “shut-up and calculate except without ever shutting up about it”! I regard Bohr’s writings on the subject as barely comprehensible, and Copenhagen as less of an interpretation than a self-conscious anti-interpretation: a studied refusal to offer any account of the actual constituents of the world, and—most of all—an insistence that if you insist on such an account, then that just proves that you cling naïvely to a classical worldview, and haven’t grasped the enormity of the quantum revolution.
 • But the basic split between Many-Worlds and Copenhagen (or better: between Many-Worlds and “shut-up-and-calculate” / “QM needs no interpretation” / etc.), I regard as coming from two fundamentally different conceptions of what a scientific theory is supposed to do for you. Is it supposed to posit an objective state for the universe, or be only a tool that you use to organize your experiences?
So, the accepted answer is the Copenhagen interpretation associated with Bohr-Born-Heisenberg, but it is an anti-interpretation and as such not an interpretation. The only alternative (except the deBroglie-Bohm interpretation which has been fading away since long) is the Many-Worlds interpretation, but that is simply an inflation of the question to make the search for an answer absurd.

Aronson concludes:
 • Indeed, about the only thing I can think of that might definitively settle the debate, would be the discovery of an even deeper level of description than QM—but such a discovery would “settle” the debate only by completely changing the terms of it.
The block to progress is the multi-dimensionality of Schrödinger's equation leading to the unphysical statistical Copenhagen anti-interpretation or the absurd Many-Worlds interpretation.

Exploration of an alternative physical Schrödinger's equation is presented here as a way to change the terms from statistics which is not physics to real physics which is not statistics.

See also this recent article in Scientific American: Thinking Outside the Quantum Box.

tisdag 16 januari 2018

Sanningen vs Faktaresistens

Åsa Wikforss gavs ett nytt tillfälle i söndags att sälja sitt budskap/bok om Faktaresistens till svenska folket i ett nytt avsnitt betitlat Sanningen av SVTs storsatsning Idé-världen, en "tänkande talkshow". Om tidigare tillfälle se här.

Som främsta exempel på medborgare som är faktaresistenta utpekar Åsa s k klimatskeptiker dvs bildade personer som studerat det vetenskapliga underlaget för koldioxidalarmismen och funnit det vara synnerligen bristfälligt och ingalunda giltigt som skäl för att driva mänskligheten mot ett fossilfritt samhälle (Sveriges uttalade mål till 2040) som bara låter de rika överleva.

Jag har tidigare frågat Åsa hur hon kan vara så säker på att hon besitter Sanningen utan att behöva äga kunskap om (något av) alla de fakta som vi klimatskeptiker så hårt sliter med att tillägna oss och rätt tolka. En del av dessa fakta presenterades i de 500 skeptiska artiklar som publicerades 2017.

Jag har ställt frågan igen och även frågat om Åsa skulle vilja komma och ta del av de fakta som kommer att presenteras på det kommande klimatmötet Climate Sense 2018 i Mölndal 16-17/2, där flera världskända forskare presenterar fakta de funnit i noggranna studier.

Åsa har inte svarat på denna fråga. Så har väl då att se fram emot nya presentationer i statlig svensk TV/Radio av Åsa av begreppet faktaresistens med klimatskepticism som skräckexempel.

måndag 15 januari 2018

The Atmosphere Effect vs Climate Sensitivity

The global mean temperature on the Earth surface is about 15 C or 288 K. What would the temperature be if there was no atmosphere on Earth, that is what is the atmosphere effect? Klimatrealistene suggests 90 K after a comparison with an observed mean temperature of the Moon claimed to be 198 K. IPCC suggests 55 K.

But one can also argue that it is about 15 K  based on the attenuation effect of the radiation from the Sun surface at 5778 K spread over the Earth surface in a direct application of Stefan-Boltzmann's radiation law for a black/grey body, see earlier post, which gives Earth a temperature of about 273 K.

For Mars with a very thin atmosphere the same computation gives about 230 K in accordance with observation.

So we have a wide range for the atmosphere effect, from 15 K to 90 K, and one may say that the bigger the atmosphere effect is, the bigger can the effect be from changing properties of the atmosphere such as the amount of so called "green house gases". So which value for the estimated atmosphere effect is more relevant? 15 K or 90 K? Or the IPCC value in between?

The 90 K posted by Klimatrealsitene comes from an estimate of the mean temperature of the Moon (198 K) at the same distance to the Sun as Earth and without atmosphere, seemingly the perfect factual evidence. But the Moon-day is about 28 Earth days and so the temperature from day to night on the Moon varies from 100 K to 400 K (with then a mean of 250 K and not 198 K) and so a mean value may not be very meaningful.

With the evidence from Mars the value 15 K would seem to be a better estimate of the atmosphere effect, suggesting a climate sensitivity 0.15 C as the warming upon doubling of CO2 representing a 1% change of atmosphere properties, compare upcoming talk.